<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Komisja Zarządów<br> Transportu IGKM


Komisja Zarządów
Transportu IGKM

Jaworzno, 11-12 września 2018 r.

Przykładowa strona

O Komisji

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej serdecznie zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2018 roku w Jaworznie. Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Spotkanie połączone jest z obchodami 10-lecia firmy Kancelaria Statima S.A.

Program

Program Komisji został podzielony na bloki tematyczne w ramach których zostaną poruszone m. in. poniższe zagadnienia:

 • Blok I – Współpraca międzygminna w zakresie organizacji transportu miejskiego:
  • Współpraca międzygminna w zakresie organizacji transportu w aglomeracji łódzkiej
  • Związek międzygminny jako forma współpracy gmin w zakresie transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej
  • Zmiany w organizacji transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Blok II – Systemy taryfowo-biletowe:
  • Ewolucja i rozwój poznańskiego systemu taryfowo-biletowego Poznań
  • Problematyka wdrażania i funkcjonowania biletu zintegrowanego na przykładzie Wałbrzycha
  • Abonament dla transportu publicznego i upraszczanie systemu taryfowego PKM Jaworzno sposobem na zwiększenie ilości i zadowolenia klientów
 • Blok III – Elektromobilność i pojazdy autonomiczne:
  • Przyszłość bez kierowców autobusów? Jak będziemy podróżować za dekadę, dwie. Doświadczenia Jaworzna we wdrażaniu elektromobilności i autonomicznego transportu
  • Nowe szanse finansowania rozwoju elektromobilności w transporcie miejskim: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 6.1 – przybliżenie warunków konkursu organizowanego przez CUPT
 • Wolne wnioski oraz wystąpienia dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego:
  • Wizja Zero, czyli w jaki sposób infrastruktura drogowa i polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływają na zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków. Jaworzno jako jedno z najbezpieczniejszych miast
  • Informacja nt. projektu zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Zarządów na kolejną kadencję

Lokalizacja

Komisja rozpocznie się w dniu 11 września br. o godz. 09:30, a zakończy w dniu 12 września br. ok. godz. 12:00. Obrady odbędą się w Hotelu Pańska Góra, ul. Krakowska 1, 32-600 Jaworzno.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Komisji jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 14 dni przed Komisją, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełna kwota za udział.

 • Koszt uczestnictwa w Komisji wynosi – 480,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 590,40 zł brutto i obejmuje:
  • udział w Komisji w dniach 11.09 br. – 12.09.br.
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady w dniach 11.09 br. – 12.09 br.
  • kolacje w dniu 11.09 br.
 • W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: pilka@igkm.pl
 • Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie na oddzielnym druku i na warunkach określonych przez hotel (formularz).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Komisji na konto Izby: BZ WBK S.A. VIII Oddział w Warszawie nr:   80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt

Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Monika Piłka, tel. 22 848-21-73, e-mail: monika.pilka@igkm.pl